Ny metod kan minska antibiotika

Ny metod kan minska antibiotika
Ett enkelt test från näsan ska snabbt ge svar på om patienten lider av en virus- eller bakterieinfektion. Foto: Colourbox

En ny metod som spårar virus i luftvägarna kan minska användningen av antibiotika. Metoden ger svar inom 24 timmar.

Metoden har utvecklats vid viruslaboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

406 vuxna vid olika vårdcentraler och kliniker i Västra Götaland deltog i en studie när prover från nässekretet samlades in vintrarna 2006–2009. Proverna analyserades med så kallad PCR–teknik som innebär att molekylärbiologisk teknik används för att påvisa arvsmassa från viruset. 

Patienterna delades in i två grupper där den ena fick svar inom 24 timmar via den nya metoden och den andra fick svar i samband med återbesöket tio dagar senare.

I gruppen som fick snabbt svar skrevs antibiotika ut till mindre än hälften så många patienter i jämförelse med gruppen som fick ett fördröjt svar.

Fler studier behövs

– Att skilja på virus och bakterier som orsak till luftvägsinfektion kan vara svårt även för den tränade läkaren, säger Robin Brittain-Long, infektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Han menar att modern diagnostik kan minska användningen av antibiotika, men fler studier med långtidsuppföljning behövs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida