Ny rekommendation för behandling av astma

Ny rekommendation för behandling av astma
Läkemedelsverkets senaste behandlingsrekommendationer för astma publicerades 2007 och det har funnits ett behov av en uppdatering eftersom det har tillkommit nya behandlingsalternativ. Arkivbild: Mostphotos

Målet är att patienter med astma ska få full kontroll över sin sjukdom.

Nu ger Läkemedelsverket ut en uppdaterad behandlingsrekommendation för astma hos både vuxna och barn. Både underhållsbehandling och akuta astmasymtom tas upp.

Olika sorters astma

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Det finns olika sorters astma och detta måste man ta hänsyn till vid behandlingen.
  • Identifiering och eliminering av faktorer som kan utlösa astmabesvär och/eller öka risken att få astma, såsom allergen och tobak, är en viktig del av astmabehandlingen.
  • Målet vid behandling av astma är att patienten skall få full kontroll över sjukdomen.
  • Underhållsbehandling av astma bör kontinuerligt omvärderas för att undvika överbehandling och minska risken för långtidsbiverkningar.
  • I utvärderingen av behandling vid astma har man stor nytta av utvärderade formulär för skattning av sjukdomsaktivitet.
  • Vid behandling av astma under graviditet och amning är grundprincipen att sjukdomen inte ska behandlas annorlunda än astma hos icke-gravida.
  • Alla patienter med astma bör få en individuell behandlingsplan som beskriver hur de ska göra vid ett akut astmaanfall.

En folksjukdom

Omkring tio procent av befolkningen har astma vilket gör sjukdomen till en av våra folksjukdomar. Hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom.

Arbetet med rekommendationerna har skett tillsammans med Socialstyrelsen där arbete med att ta fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, pågår. I höst kommer även uppdaterade behandlingsrekommendationer för KOL.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida