Ökad försäljning av läkemedel under 2007

29 februari 2008

Apotekens försäljning av humanläkemedel ökade med 6,2 % under 2007 till 32,8 miljarder kronor. Den kostnadsmässigt största gruppen är läkemedel för nervsystemet som innehåller antidepressiva och smärtlindrande läkemedel som sålde för totalt 6,5 miljarder kronor. Näst störst och med den största kostnadsökningen är gruppen läkemedel vid tumörer och rubbningar i immunsystemet som bland annat innehåller cancermedel och antireumatiska läkemedel. De såldes för 4,9 miljarder kronor, en ökning med 15 %.
De storsäljande läkemedlen är desamma som förra året och listan toppas av Enbrel, följt av Remicade och Lipitor.
Källa: Apoteket

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida