läkemedel för barn

Ökning av läkemedel till barn efter gratisreform

Ökning av läkemedel till barn efter gratisreform
Uttaget av läkemedel på recept till barn har ökat med en femtedel sedan det blev gratis. Foto: Colourbox

Sedan receptförskrivna läkemedel för barn blev gratis har uttagen ökat med 22 procent. Från början kom det framför allt barn från familjer med låg inkomst till godo men nu ökar uttagen i grupper med högre inkomst mer.

Reformen om kostnadsfria receptbelagda läkemedel för barn infördes 2016 för att inga barn skulle behöva avstå från de läkemedlen på grund av föräldrarnas ekonomi. Socialstyrelsen har nu följt upp läkemedelsuttagen mellan 2015 och 2018. 

– Nästan hälften av läkarna säger att de före reformen träffade föräldrar som uppgav att de inte hade råd att köpa förmånsklassade läkemedel till sina barn, säger Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen, som också gjort intervjuer med läkare om deras syn på reformen.

Ökar mer bland välbeställda

Under det första året efter att gratisreformen var ökningen störst i gruppen med sämre ekonomi för att sedan minska något. Senare år har uttagen i stället ökat mest bland barn i gruppen med högre ekonomisk standard.

– Det kan bero på en ökad andel utrikesfödda bland biståndsmottagarna dessa år, vilka i lägre utsträckning söker vård för sina barn, säger Staffan Söderberg, i ett pressmeddelande.

En dryg tredjedel av de läkare som inför rapporten intervjuats om sin syn på reformen anser att den inneburit en högre efterfrågan på förskrivna läkemedel till barn, både receptbelagda och receptfria. Det finns också läkare som anser att föräldrar nu ställer krav på att få mer läkemedel än barnet har behov av medan andra läkare anser framför att följsamheten till läkemedelsbehandlingen har förbättrats.

Kostnaden för förskrivna läkemedel till barn ökade med 554 miljoner kronor till över två miljarder kronor, det första året efter reformen. 

– Det var mer än vad Socialdepartementet hade räknat med, men sedan 2017 kan man skönja en stabilisering i ökningstakten, säger Staffan Söderberg till Vårdfokus.

Tar ut mer salvor

Han menar att en av förklaringarna till den större kostnadsökningen kan vara att uttaget av sömnmedlet melatonin  har ökat flerfaldigt sedan preparatet inte längre kräver licens. Det förskrivs bland annat vid adhd som kan ge problem att somna.

Ett annat skäl kan vara att uttaget av mjukgörande salvor har fördubblats sedan reformen kom.

Passar man på att ta ut salvor till hela familjen, eller vad tror du?

– Jag tror ingenting, men en del läkare pratade om det. Några av regionernas läkemedelskommittéer också uppmärksammat det och rekommenderar att mängden mjukgörande salva ska stå i proportion till barnets behov och bara förskrivas vid sjukdom, säger Staffan Söderberg.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida