P-piller bakom minskning av äggstockscancer?

Även de moderna p-pillren med lågdos minskar risken för äggstockscancer, visar en ny stor studie.

I Sverige använder många kvinnor p-piller under ganska lång tid. Det föreslås nu som en förklaring till den minskande incidensen av äggstockscancer i Sverige.

– Vi påstår inte att vi vet, men det är högst troligt att det finns ett samband, säger Viveka Odlind, professor vid Läkemedelsverket i Uppsala och en av författarna till en artikel i Läkartidningen där sambandet tas upp.

Bakgrunden är en ny brittisk sammanställning av 45 studier som tydligt visar att ju längre p-piller har använts desto bättre skyddar de mot äggstockscancer. Skyddet finns kvar även 30 år efter avslutad användning.

– Det är en stor studie som också visar att skyddet är lika bra med moderna lågdospiller som med gamla högdospiller, säger Viveka Odlind.

Skyddet är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, men det bör inte väga tungt när enskilda kvinnor ska välja preventivmedel eftersom risken för äggstockscancer är ganska liten, anser hon.

– Det är en nyttofaktor som man inte kan bortse från, men det är andra faktorer som måste avgöra om man ska använda p-piller eller inte, säger hon.

Lancet 2008; 371:303-314, Läkartidningen, 2008; 10.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida