Paracetamol kan minska vaccineffekt

4 december 2009

Febernedsättande läkemedel med paracetamol dämpar immunsvaret vid vaccinering. Det kan tjeckiska forskarevisa efter att de undersökt knappt 500 spädbarn i samband med att de fick pneumokockvaccin.?

Barnen lottades i förväg till att endera få eller inte få paracetamol. Immunsvaret var klart sämre hos de barn som fått paracetamol, oavsett om de fick feber eller ej. Därför tror forskarna inte att immundämpningen har med paracetamols febernedsättande effekt att göra.?

I en kommentar till studien påpekar amerikanska forskare att den kliniska relevansen på individnivå ännu är oklar, liksom även vad som gäller för andra febernedsättande medel, andra åldersgrupper och andra vacciner. Men de konstaterar att det verkar klokt att undvika dagens rutinmässiga användning av paracetamol vid spädbarnsvaccinering.?

Lancet 2009; 374:1305-1306 och 1339-1350.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida