»Pollenvaccin« som tablett godkänt

2 mars 2007

Nyligen godkände Läkemedelsverket det första läkemedlet som kan tas i tablettform för »vaccination« mot gräspollenallergi, så kallad hyposensibilisering. I kliniska studier där Grazax, som läkemedlet heter, har jämförts med placebo har de allergiska besvären varit ungefär 30 procent lägre hos dem som behandlats med läkemedlet. Effekten är alltså måttlig, åtminstone under den första pollensäsongen. Hur läkemedlet verkar över flera säsonger saknas det uppgifter om.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida