Prövotid efter läkemedelsmissbruk

Ansvarsnämnden gav två sjuksköterskor prövotid i tre år sedan de hade stulit och missbrukat läkemedel.

Sjuksköterska 1:

När sjuksköterskan ertappades med att stjäla narkotiska preparat under nattarbetet var hon klart påverkad. Hon polisanmäldes, avstängdes från arbetet och anmäldes till Socialstyrelsen.

Sjuksköterskan medgav att hon hade tagit droger på arbetsplatsen och arbetat påverkad.

I väntan på tingsrättens dom begärde Socialstyrelsen ett läkarintyg med behandlingsplan och toxikologiska prover av sjuksköterskan men hon hörde inte av sig. Först ett och ett halvt år efter avstängningen skrev sjuksköterskan och berättade att hon hade haft svårt att hantera sina drogproblem. Hennes läkare bekräftade också att hon några månader tidigare hade återfallit i missbruk.

Ett par månader senare begärde Socialstyrelsen in ett nytt läkarintyg och nya toxikologiska prover men när de inte hade kommit in efter ett halvt år anmälde Socialstyrelsen sjukskötersk­an till Ansvarsnämnden och yrkade på prövotid. Nämnden befarar att sjuksköterskan på grund av sjukdom eller missbruk inte kan utöva sitt yrke och ger henne en prövotid på tre år.
(HSAN 2007/4024:B1).

 

Sjuksköterska 2:

Socialstyrelsen fick 2001 en anmälan från en arbetsgivare om att en sjuksköterska hade stängts av från arbetet efter ett positivt drogtest. Styrelsen följde sedan sjuksköterskans rehabilitering i flera år och avskrev till slut ärendet i januari 2005.

Men i februari året därpå kom en anmälan om att sjuksköterskan hade stulit narkotiska preparat för eget bruk på sin arbetsplats. Hon hade stängts av från arbetet och polisanmälts. Sedan hon dömts för bland annat narkotikabrott och stöld begärde Socialstyrelsen att Ansvarsnämnden skulle ge henne en prövotid.

Socialstyrelsen påpekade att sjuksköterskans journal från vårdcentralen visar att flera narkotiska och kodein­haltiga läkemedel har skrivits ut åt henne och att det klart framgår att hon är läkemedelsberoende.

Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskan behandlades med Ardinex, Stesolid 5 mg, Zopiklon 7,5 mg och Sobril. Enligt nämnden framgår det av sjuksköterskans journal att hon är läkemedelsberoende. Hon får en prövotid på tre år
(HSAN 2007/4041:B2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida