Multiresistenta bakterier

Regeringen vill säkra tillgången på antibiotika

Regeringen vill säkra tillgången på antibiotika
Regeringen vill försäkra sig om att vården får tillgång till de antibiotika som behövs för att effektivt behandla infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Arkivbild: TT

Det blir allt vanligare att människor smittas med multiresistenta bakterier där endast äldre former av antibiotika biter. Nu ska en modell tas fram för att säkra tillgången på dessa läkemedel men även på nya antibiotika som utvecklas.

Vissa bakterier är i dag så resistenta att de antibiotika som normalt sett används inte längre biter på dem. I stället tvingas man ta till äldre läkemedel som egentligen fasats ut på grund av de biverkningar de ger.

Dessa kan ibland vara svåra att få tag på. Regeringen har därför gett Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att ta fram förslag till en eller flera modeller för hur både nya och äldre antibiotika ska bli tillgängliga i Sverige.

Senast den 31 mars 2017 ska myndigheterna lämna var sin redovisning över hur detta ska gå till.

Fram till den 1 december i år ska myndigheterna också ta fram en lägesrapport över det utvecklingsarbete som pågår inom läkemedelsindustrin för att få fram nya antibiotikaklasser, eller nya varianter av de antibiotikaklasser som redan finns.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida