Restless legs – nu finns rekommendationer

29 juli 2009

För första gången kommer nu Läkemedelsverket med rekommendationer för hur restless legs syndrome, RLS, ska behandlas. Mellan två och tre procent av den vuxna befolkningen behöver behandling. Vid måttlig till svår RLS rekommenderar Läkemedelsverket i första hand intermittent eller regelbunden behandling med pramipexol,ropirinol eller rotigotine till kvällen.?

www.lakemedelsverket.se 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida