narkotika

Självmord registreras ofta som narkotikarelaterad död

Fler dör till följd av narkotika visar statistiken - men ökningen kan förklaras av bättre analysmetoder och annorlunda arbetssätt snarare än att dödligheten verkligen ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

29 februari 2016

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet. Inom ramen för uppdraget har myndigheten gått igenom alla dödsorsaksintyg från 2014 och gjort en fördjupad analys.

Socialstyrelsen slår fast att den statistiska ökningen av antalet drogrelaterade dödsfall, som pågått under lång tid i Sverige, till stor del kan förklaras av förändrade metoder att upptäcka och kommunicera orsakerna bakom ett dödsfall. Bland annat har de rättsmedicinska analyserna blivit fler och bättre. Samtidigt har informationen på dödsorsaksintygen förbättrats.

Stor andel självmord

Enligt Socialstyrelsen är 12 procent av dödsfallen självmord. I majoriteten av dessa fall har man funnit smärtstillande läkemedel som tramadol, oxikodon och morfin i kroppen, varav en stor del hämtats ut från apotek. Bland de avlidna finns ofta en vårdhistorik som pekar på allvarlig psykisk ohälsa. Vanligen sker dessa dödsfall i 50-årsåldern, och är mest förekommande bland kvinnor.

– Det går inte att dra en rak linje mellan statistiken om den narkotikarelaterade dödligheten och narkotikamissbrukets omfattning. I statistiken ryms även personer som aldrig missbrukat, men tar sitt liv med hjälp av narkotikaklassade läkemedel, säger Socialstyrelsens utredare Daniel Svensson.

Överdoser dominerar

Omkring hälften av dödsfallen är överdoser. Opioider, både i form av läkemedel och heroin är vanliga, och tre fjärdedelar av de som dör är män. Analysen pekar även på ett omfattande blandmissbruk. Hos merparten av dem som avlidit förekom minst två substanser, främst opioider i kombination med bensodiazepiner.

Andelen dödsfall till följd av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger, har legat på en låg nivå men ökar: från 24 fall under 2012 till 58 under 2014. Drogerna marknadsförs och säljs på internet innan de narkotikaklassas och ersätts av nya substanser.

Socialstyrelsen kommer att införa en mer detaljerad registrering av enskilda substanser i dödsorsaksregistret. Det blir på så sätt möjligt att urskilja vilka specifika substanser som har relevans för dödsfallen. Bland annat kommer fler läkemedel att vara möjliga att följa liksom fler nya psykoaktiva substanser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida