Stark oro för att färre vill vaccinera sig

Kopplingen mellan narkolepsi och influensavaccinet Pandemrix kan få till följd att viljan att vaccinera sig minskar. Läkemedelsverkets expert oroar sig för vad som händer vid nästa pandemi.

– Jag är mycket bekymrad över att viljan att vaccinera sig ska sjunka. Vaccinationer är oerhört viktiga läkemedel som räddar många liv, säger Tomas Salomonsson, vetenskaplig direktör på Läkemedelsverket.

I dag presenterade han en studie som visar att risken för att drabbas av narkolepsi bland barn som vaccinerades med Pandemrix kan vara fyra gånger högre jämfört med ovaccinerade.

Inte möjligt att förutse

38 barn som fått narkolepsi efter att de vaccinerats har hittats i studien från fyra landsting/regioner i Sverige. Nu ska en kartläggning göras som omfattar alla fall av narkolepsi i hela landet och siffran väntas stiga. I ljuset av det anser Läkemedelsverket ändå att de inte kunde gjort något annorlunda när de beslutade att godkänna Pandemrix.
 
– Det här var inget vi kunde förutse och den här biverkningen har man inte sett tidigare. Att förutse så sällsynta biverkningar är helt enkelt inte möjligt, säger Tomas Salomonsson.

Han ser heller inget behov av att förändra beslutsprocessen inför en framtida pandemisituation. Däremot tror han att viljan att vaccinera sig kan sjunka efter beskedet att det finns en koppling mellan narkolepsi och Pandemrix.

– Viljan att vaccinera sig beror också på hur allvarlig nästa pandemi blir. Den här gången blev det ganska lindrigt, men får vi en pandemi som kräver många dödsfall tror jag ändå att många kommer att vilja ha vaccin, säger Tomas Salomonsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida