Tre av 100 dödsfall beror på läkemedelsbiverkning

Tre procent av dödsfallen i Sverige kan bero på biverkningar av läkemedel — och på sjukhus är andelen dubbelt så hög, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

– Läkemedelsbiverkningar är ett väsentligt sjukvårdsproblem som bidrar till ett betydande antal dödsfall, säger Anna Jönsson, medicine doktor i klinisk farmakologi.

Hon har i sitt avhandlingsarbete funnit att 3,1 procent av 1 574 avlidna – framslumpade ur det svenska dödsorsaksregistret – kan ha dött till följd av läkemedelsbiverkningar. Bland dem som dog på sjukhus var andelen 6,4 procent.

Olämpliga läkemedelskombinationer 

Förgiftning med läkemedel förekom i 0,6 procent av dödsfallen. I två tredjedelar av alla fallen av läkemedelsbiverkning bedömdes blödning i högre eller lägre grad ha bidragit till dödsfallet. 

– I en studie på 593 personer som hade drabbats av hjärnblödning behandlades 59 med blodförtunningsmedlet Waran, säger Anna Jönsson.

Två delstudier undersökte blodproppssjukdomar som drabbat patienter som hade behandlats med antipsykotiska läkemedel. De visade att dessa personer har en ökad risk för blodpropp i venerna.

– Genom att undvika olämpliga kombinationer och ha tätare kontroller av behandlingseffekten kan risken för allvarliga blödningar vid Waran-behandling minska, säger Anna Jönsson. 

Vanligaste behandlingsformen

En delstudie på förgiftningsdödsfall  i ett rättsmedicinskt material visade att det var vanligt att patienterna hade använt flera substanser samtidigt. De fem vanligaste påvisade substanserna i studien var alkohol, dextropropoxifen, paracetamol, diazepam och flunitrazepam.

Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen i sjukvården och under 2006 hämtade sex miljoner svenskar ut ett eller flera recept på apotek i Sverige. Tidigare studier har visat att mellan två och fjorton procent av inläggningarna på sjukhus kan bero på läkemedelsbiverkningar.

Avhandlingen heter Drug-related morbidity and mortality: Pharmacoepidemiological aspects.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida