Utökad förskrivning för sjuksköterskor

5 januari 2007

Listan över vilka läkemedel som får skrivas ut av sjuksköterskor har utökats med två preparat vid allergiska besvär. Det ena är kortisonpreparatet flutikason (Flutide nasal), näsdroppar eller nässpray vid allergisk rinit, det andra är ögondroppslösning med ketotifen (Zaditen) som används vid behandling av allergisk konjunktivit.

Den nya föreskriften (SOFS 2006:23) kan laddas ned på www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida