Vaccinet mindre farligt än fisk

29 oktober 2009

Pandemrix, det influensavaccin som används i Sverige, innehåller kvicksilver som konserveringsmedel. Mängden kvicksilver i de två vaccindoserna motsvarar ungefär den mängd som finns i två portioner norsk fjordlax och ligger därmed långt under de nivåer som är tillåtna för föda.?

Vaccinationstillverkarna har konstaterat att vaccinet inte är skadligt för barn, vuxna, gravida eller foster. Nyttan med en vaccination anses dessutom större för gravida då de är mer känsliga för influensa samt att det ger ett visst skydd för det nyfödda barnet.?

Källa: Läkemedelsverket?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida