Var uppmärksam på äldres depression

Många gamla är deprimerade men behandlas inte för det, visar Ellinor Bergdahls forskning. Hon tror att det kan bero på att de gamla själva inte ser sina besvär som symtom på en depression utan som naturliga reaktioner på fysisk sjukdom, och att även läkare och vårdpersonal ser det så. Kanske känner sig patienten orolig eller har sömnsvårigheter, läkaren ordinerar då sömntabletter och något mot oron, när det som egentligen behövs är behandling mot depressionen, förklarar Ellinor Bergdahl.

Hon uppmanar därför sjuksköterskor och andra som vårdar gamla att vara uppmärksamma på tecken på depression och att dokumentera och rapportera det, så att de kan få adekvat behandling.
– Det är viktigt att depression inte ses som en naturlig del i åldrandet, för det är det inte, säger Ellinor Bergdahl, som är läkare och nyligen doktorerade vid Umeå universitet.

Avhandlingen Depression among the very old visar att var fjärde av de allra äldsta, över 85 år, är deprimerade. En tredjedel av dem får ingen behandling för sin depression. Bland personer med demens är depression ännu vanligare: hälften av dem som ingick i studien var deprimerade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida