Vårdförbundet: Antroposofiska medel ska inte särbehandlas

Vårdförbundet: Antroposofiska medel ska inte särbehandlas
Antroposofiska läkemedel i ett läkemedelsförråd på Vidarkliniken i Järna Foto: Tomas Oneborg/TT

Avstyrker förslag om att införliva dem i läkemedelslagen.

Precis som Läkarförbundet och Sveriges Farmaceuter avstyrker Vårdförbundet förslagen om hur antroposofiska läkemedel skulle kunna införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen.

Det är Läkemedelsverket som på regeringens uppdrag har utrett och gett förslag på hur ett svenskt regelverk för godkännande av homeopatiska/antroposofiska läkemedel  skulle se ut och gjort en bedömning av konsekvenserna av detta.

Godkänna eller förbjuda

Antroposofiska läkemedel har länge kunnat användas genom en undantagsregel, men nu har EU ställt krav på att Sverige måste införliva dem i den svenska läkemedelslagstiftningen eller förbjuda dem.

Läkemedelsverket har lagt fram fyra förslag på hur de skulle kunna bli en del av läkemedelslagen, men Vårdförbundet avvisar samtliga förslag.

Vårdförbundets uppfattning är att läkemedel som ska godkännas för försäljning ska uppfylla de krav som ställs på kvalitet, effekt och säkerhet i läkemedelslagen och att effekten ska bedömas med stöd av vetenskapliga studier och prövningar.

Vårdförbundet anser inte att man bör införa ytterligare reglering om godkännande för försäljning av antroposofiska och homeopatiska läkemedel, skriver man i sitt remissvar.

Uppskattar omvårdnaden

Vårdförbundet säger också att ställningstagandet innebär att antroposofiska läkemedel inte längre kan användas av Vidarkliniken, men att man hoppas att verksamheten där ändå kan fortsätta med konventionella läkemedel och de omvårdande åtgärder och terapier som många patienter uppskattar.

Även Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst har skrivit ett remissvar. De vill att antroposofiska läkemedel ska definieras som en egen läkemedelsgrupp och godkännas efter en enkel ansökan om de redan är registrerade i ett annat EU-land.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida