Varnar för felanvändning av flervägsslangar

En patient i Storbritannien har skadats allvarligt efter att en flervägsslang har använts på fel sätt. Nu varnar Läkemedelsverket för riskerna med slangar som har genomsläppliga proppar.

14 december 2010

Det handlar om olika typer av flervägsslangar med flera öppningar. Slangar som används när patienten får vätska, näringslösningar och läkemedel intravaskulärt. Vissa typer kan också användas vid dialysbehandlingar.

När slangen ska användas hos en patient måste den genomsläppliga proppen avlägsnas och bytas mot en förslutningspropp om inte alla slangöppningar behöver användas på en gång, uppmanar Läkemedelsverket.

Patienten i Storbritannien drabbades av luftemboli sedan luft hade sugits in i kärlsystemet. Orsaken var att den genomsläppliga proppen inte hade bytts ut. Några rapporter om liknande tillbud i Sverige har inte kommit till Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida