Varning för mjölksyraförgiftning av diabetesmedel?

28 maj 2009

En ökning av antalet fall av mjölksyraförgiftning, så kallad laktacidos, vid behandling med diabetesmedlet metformin har skett de senaste åren. Några dygns dehydrering, till exempel vid magsjuka, kan vara tillräckligt för att utlösa förgiftningen.?

I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns ett 80-tal fall rapporterade, varav 34 med dödlig utgång. Sedan år 2000 har antalet förfrågningar till Giftinformationscentralen om förgiftning med metformin tiodubblats. Till viss del kan ökningen förklaras av att användningen av metformin har ökat.?

Källor: Diabetesportalen, Läkartidningen, Läkemedelsverket.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida