Vill att alla sprutor ska märkas likadant

Hur injektionssprutorna på anestesiavdelningarna märks skiljer sig från sjukhus till sjukhus. Svenska standardiseringsinstitutet, SIS, hoppas att en ny ISO-standard för märkning av sprutor ska leda till ett mer enhetligt system.

3 september 2007

Tanken med att märka injektionssprutorna efter ett visst system är att det ska bli lättare men framför allt säkrare för personalen att ge läkemedel i stressade situationer.

? Att anestesipersonal som flyttar från ett sjukhus till ett annat kanske måste lära sig ett nytt system är i sig en risk för att det kan bli fel. På en del ställen används fortfarande egna tuschmarkeringar, vilket inte heller är bra, säger Peter Schröder vid SIS.

Han leder den svenska delen av projektet med att ta fram en internationell ISO-standard för märkning av injektionssprutor vid anestesi.

? Sjukhusen har inga krav på sig att följa standarden. Men om de bestämmer sig för att göra det är det viktigt att de i god tid får träna på det nya märkningssystemet, säger han.

Den nya standarden, som väntas träda i kraft vid slutet av året, är begränsad till sprutor som görs i ordning på avdelningen vid användningstillfället. I standarden beskrivs hur etiketterna ska se ut, vilken färg de ska ha och hur de ska placeras på sprutorna.

Förfyllda sprutor, ampuller, injektionsflaskor och liknande berörs inte av standardförslaget eftersom de redan är märkta enligt gällande föreskrifter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida