Debatt

Vill se satsningar på individanpassad medicin

Om svensk sjukvård inte ska halka efter måste en handlingsplan för utveckling av individualiserad diagnostik och medicinering tas fram snarast möjligt, anser ett antal forskare och läkare på DN debatt i dag.

Forskarna hänvisar bland annat till amerikanska beräkningar som visar att 90 procent av alla mediciner bara är verksamma på mindre än hälften av alla de patienter som får dem. Med andra ord, ett läkemedel som fungerar utmärkt på en patient med en viss sjukdom kanske inte fungerar alls på en annan patient med samma sjukdom.

En orsak är att behandlingen ofta sätts in sent, vilket i sin tur beror på att symptomen uppträder sent i sjukdomsförloppet.

En annan orsak som forskarna lyfter fram är att även vanliga sjukdomar är komplexa. De beror på ändrad samverkan mellan tusentals gener, där kombinationen av olika gener skiljer sig mellan olika patienter med till synes samma sjukdom.

Vissa amerikanska sjukhus individanpassar redan i dag cancerbehandlingen genom att i en enda analys undersöka tiotusentals gener i tumören. I kombination med andra storskaliga analyser kan olika sjukdomar därför upptäckas och därmed behandlas tidigare. Vid vissa cancersjukdomar kan femårsöverlevnaden öka mer än tio gånger, enligt forskarna.

Men medan USA och EU redan har satsat miljardbelopp på forskning kring tidig och individualiserad forskning intar svenska forskningsfinansiärer, politiska ledare och administratörer en avvaktande hållning. Detta trots att det i Sverige finns bättre förutsättningar än i många andra länder, skriver läkarna i debattartikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida