Waranpatienter kan kolla sig själva

1 februari 2008

Patienter som får behandling med blodförtunnande mediciner som Waran skulle kunna ta blodprov och mäta sina blodvärden själva i stället för att gå till sjukvården. Det visar en granskning av forskningen på området som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gjort.
De patienter som mätte sig själva hade färre blodproppar och en lägre dödlighet, medan risken för blödning var lika stor som för dem som mättes av rutinsjukvården.
Metoden är dock inte lämplig för alla. Patienterna måste vara motiverade, kunna sköta utrustningen och ta till sig den utbildning som krävs. SBU bedömer att mellan en och två av tio som får dessa medel i Sverige i dag skulle vara lämpliga för självkontroll. Närmare 140 000 patienter i Sverige behandlas med dessa medel.
Källa: SBU.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida