Zoloft och Cipralex bäst bland nya antidepressiva

27 februari 2009

En omfattande metaanalys av 117 studier omfattande närmare 26 000 allvarligt deprimerade patienter visar tydliga skillnader mellan olika nya antidepressiva läkemedel.

Escitalopram (Cipralex mfl) och sertralin (Zoloft mfl) var de preparat som hade den bästa profilen mellan andelen som svarade på behandlingen och de som hoppade av den.

Lancet online 2009-01-29.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida