13,6 procents lönelyft på tre år i Blekinge

I Blekinge har Vårdförbundets medlemmar fått större löneökningar än många andra. Vad är hemligheten?

Nyckeln till framgång visar sig vara ett långsiktigt arbete. Det har bestått av analys, kartläggning, lokalt arbete med lönekriterier och inte minst ett intensivt opinionsarbete.

Ett tydligt exempel är medicinavdelning 8 i Karlshamn.  För två år sedan såg Linda Hultqvist, sjuksköterska och förtroendevald, att en annan avdelning på kliniken, kardiologen, hade börjat arbeta med att ta fram kriterier för lönesättningen och nappade på idén.

Hennes enkät med frågor om vad som ska styra lönesättningen besvarades av nästan alla avdelningens sjukskötersk­or.

– Det intressanta var att de flesta tyckte att social kompetens, bemötande, förmåga att arbeta självständigt och engagemang var viktigare än till exempel erfarenhet, kompetens och utbildning, berättar Linda Hultqvist. Utifrån enkäten och kardiologens arbete tog de sedan fram egna kriterier som godkändes av chefen.

Fler avdelningar på kliniken har följt efter och i mitten av maj i år anordnade kliniken ett internat för alla yrkesgruppers förtroendevalda för att komma överens om gemensamma kriterier.

Det var flera år med lönehöjningar kring två procent som satte fart på arbetet.  

– Då gjorde vi en analys som visade att Vårdförbundets medlemmar med tre-fyra års högskoleutbildning inte premierades i Blekinge. Dessutom gjorde vi en kartläggning av rekryteringsläget i framtiden, berättar Annika Wåhlin, Vårdförbundets ordförande i länet.

Analysen och kartläggningen ledde till ett intensivt opinionsarbete. Vårdförbundet uppvaktade politiker, tjänstemän och andra arbetsgivarrepresentanter. Vid alla möjliga tillfällen pekade både förbundets förtroendevalda och medlemmar på hur viktig deras kompetens är och vad de tillför verksamheten.

– Vi nötte och nötte och till sist fick det effekt, de förstod vad vi menade. Fast fortfarande tycker vi att lönerna är för låga och jobbar för att de här satsningarna ska fortsätta, säger Annika Wåhlin.

2006 blev den genomsnittliga lönehöjningen 5,6 procent och ett nytt tvåårsavtal ger fyra procent både 2007 och 2008. Och lönehöjningarna för hela tvåårsperioden betalas ut i oktober i år.

Högskoleutbildning ska löna sig, tycker Peter Lilja, förhandlingsstrateg och ställföreträdande personaldirektör i landstinget.

Att Vårdförbundets medlemmar under några år tappade i förhållande till bland andra underskötersk­or, säger han att de vill rätta till nu.

Lönerna för Vårdförbundets medlemmar i Blekinge bör ligga åtminstone kring genomsnittet för hela landet, anser han, och hans bedömning är att de kommer att göra det även efter 2008.

Några problem med att hitta grundutbildade sjuksköterskor ser han inte framöver, däremot inom vissa specialiteter och på vissa specialfunktioner. Och då är förstås lönen viktig.

Om det blir en fortsatt satsning på Vårdförbundets medlemmar efter 2008 vill inte Peter Lilja uttala sig om.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida