50 av Vårdförbundets medlemmar mister jobbet

Totalt ska landstinget i Värmland skära bort omkring 300 tjänster under 2009. 50 av dem berör Vårdförbundets medlemmar. Det står klar sedan förhandlingarna nu är avslutade.

18 mars 2009

Minskningen av 50 tjänster inom Vårdförbundets område ska i första hand lösas genom frivilliga uppgörelser. I arsenalen finns avtalspension för dem som är 63 år eller äldre och ett erbjudande om 6 månadslöner till den som går frivilligt.

Om inte det räcker kommer resterande antal av de 50 att sägas upp.

Varje arbetsplats har fått göra en risk- och konsekvensanalys. I dessa beskrivs bland annat risker för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Men enligt Pernilla Kyrk, förtroendevald för Vårdförbundet i Värmland, har arbetsgivaren ingen beredskap för att möta dessa risker – om något händer.

”Hôppes på Guskelôv”

– Arbetsgivaren ser bara på att ekonomin ska komma i balans. Något helhetsgrepp när det gäller konsekvenserna finns inte. De hôppes på Guskelôv, på ren värmländska, säger Pernilla Kyrk.

Sammanlagt handlar det om 260 tjänster som ska bort 2009. Nästa år ska ytterligare omkring 150 tjänster skalas bort. Förhandlingar om hur det ska gå till återstår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida