”Arbetsgivaren släcker bara bränder”

Lönerna i Västmanland ökade med 6,2 procent förra året. Ändå är Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet Västmanland, inte nöjd. Hon efterlyser en långsiktig lönepolitik.

3 februari 2009

Förhandlingarna mellan landstinget och Vårdförbundet i Västmanland om lönerna för 2008 slutade i att arbetsgivaren ensidigt bestämde hur utfallet skulle bli. Nu kan det avläsas i siffror.

Den genomsnittliga löneökningen för 2008 blev 6,2 procent. Det är löneökningarna för vissa av de specialistutbildade sjuksköterskorna som höjer nivån. För övriga medlemmar i Vårdförbundet ligger löneökningarna i genomsnitt i närheten av miniminivån 4 procent.

Inom psykiatrin blev utfallet 9,6 procent, inom kirurgdivisionen (mest operation-anestesi-intensivvårdssjuksköterskor) 7,4 procent och medicindivisionen 5,9 procent – i huvudsak till sjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.

Ingen långsiktig lönepolitik

Men enligt Jani Stjernström är detta löneutfall inget resultat av en långsiktig lönepolitik.

– Arbetsgivaren ägnar sig åt att släcka bränder. Det jag ser är marknadslöner. Där det finns risk att folk slutar och flyttar på sig, där lägger de pengarna.

Hon ser däremot ingenting av en lönepolitik som grundar sig på den värdeförskjutning som Vårdförbundet eftersträvar.

– Vi jobbar fortfarande för att få arbetsgivaren att ändra sin lönepolitik så att den blir långsiktigt hållbar.

Distriktssköterskorna nästa grupp?

Bland de specialistgrupper som inte fick stort mer än miniminivån på 4 procent finns distriktssköterskorna. Där gror missnöjet. Kanske blir de därför föremål för nästa ”brandkårsutryckning”.

– De har hanterats dåligt under en lång följd av år och har inte prioriterats, säger Jani Stjernström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida