Avtal 2011. Vårdförbundet
slåss för bättre arbetstider

Rimliga scheman, specialistutbildning som lönar sig och bättre lokal lönebildning är Vårdförbundets viktigaste frågor. Snart börjar årets förhandlingar om nya löner och villkor.

Den 24 januari startar förhandlingarna kring en ny så kallad huvudöverenskommelse, HÖK, som kan gälla i ett eller flera år. Vårdförbundet och arbetsgivarsidan Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska enas om löner och villkor för uppemot 80 000 medlemmar.?

Vårdförbundet vill ha en central reglering av arbetstiderna, framför allt för dem som jobbar natt. ?

— Medlemmarna uttrycker tydligt att arbetstidsfrågan har hög prioritet, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöström.

Sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig inom ramen för anställningen och få ett rejält lönelyft. Företrädare för regeringsalliansen har lovat att en utredning ska tillsättas. SKL bjöd i december in Vårdförbundet för att gemensamt uppvakta staten. ?

— Det är statens ansvar att det finns rätt kompetens i vården, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.?

Vårdförbundet vill också utveckla den lokala lönebildningen hos varje arbetsgivare.?

SKL vill inte ha några fastslagna löneökningsnivåer eftersom det bör avgöras av varje arbetsgivare, men poängterar att kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.?

Nytt för i år är att sjukgymnasterna i LSR kommer att förhandla tillsammans med Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida