Avtal. Två procent till sjuksköterskor i ambulansföretag

6 april 2011

Vårdförbundet och Vårdföretagarna har träffat ett tillsvidare­avtal för sjukskötersk­or i privata ambulansföretag.

Avtalet innebär att lönerna höjs med två procent mellan den 1 juli 2010 och
1 september 2011. Från 2011 gäller lokal lönebildning baserad på individuella prestationer. Ersättningen för beredskap och ob ökar med 3,5 procent. Jourersättningen ökar med omkring 8 procent. Ett särskilt avtal om kompetens­utveckling har slutits. Eftersom arbetstiden har varit svår att lösa under förhandlingarna tillsätts en arbetsgrupp med särskilt fokus på den frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida