Lön

”Beklämmande siffror”

”Beklämmande siffror”
–Om vården ska kunna kompetensförsörjas i framtiden så behöver vi få upp de mest erfarnas löner med minst 10 000 kronor på några år, säger Sineva Ribeiro.

Det krävs att erfarna kolleger får minst 10 000 kronor mer i lön de närmaste åren, anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och förhandlingschefen Annelie Söderberg.

29 maj 2017

De är upprörda över att det finns arbetsgivare som verkar anse att det inte går att ge nya i yrket en rättvis första lön och samtidigt satsa på löneutveckling genom hela karriären. Konsekvensen av den sammanpressade lönebilden blir att människor varken vill stanna eller börja i branschen, varnar Sineva Ribeiro.

– Om man frågar yngre i yrket vad de behöver så är svaret ”erfarna kolleger som jag kan fråga”. De erfarna behöver motiveras att stanna kvar, inte minst med tanke på all handledning som krävs, säger hon.

Följer inte avtalet

Annelie Söderberg tycker att det är ”beklämmande” att det ofta bara skiljer omkring 6 000 kronor i lön mellan de yngsta och de äldsta på en arbetsplats, vilket den senaste lönestatistiken visar. I löneavtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, står det tvärt emot detta att arbetsgivarna ska öka lönespridningen och belöna erfarenhet och kompetens.

– Det är svårt att se att verksamhetsutveckling och var och ens bidrag ligger till grund för de här lönerna. Det är snarare marknadskrafter som styr, säger hon.

Annelie Söderberg

Att löneprocessen fungerar dåligt lokalt ser hon flera förklaringar till. Den viktigaste är att första linjens chefer inte har tillräckligt stor makt över lönerna. Det är här arbetet ska ske, med att sätt upp mål för verksamheten, skapa karriärmöjligheter, utveckling och koppla ihop lön med medarbetarnas bidrag och kompetens.

Ändå bäst alternativ

Meningen är att lönen ska sättas så nära individen som möjligt. Men i stället har de lokala löneavtalen blivit centraliserade lokalt, med HR-avdelningen vid rodret som framför allt fokuserar på att hålla budgeten när de delar ut pengar, enligt Annelie Söderberg.

– Det gör det svårt för den närmaste chefen att styra verksamhetsutvecklingen med hjälp av lönen, säger hon.

Läkarförbundet har under våren bytt ut sitt sifferlösa löneavtal med SKL. Men Sineva Ribeiro är övertygad om att det här är den avtalskonstruktion som på det stora hela ger Vårdförbundets medlemmar mest pengar i nuläget.

Kan göra mer

Men det finns mycket som även Vårdförbundet skulle kunna göra för att få löneprocessen att fungera bättre, anser hon. Bland annat tycker hon att lokalt förtroendevalda ska kräva att första linjens chefer är med vid förhandlingsbordet. Och både medlemmar och förtroendevalda skulle behöva prata mer om lön, kompetens och utveckling på arbetsplatserna inför lönerevisionerna.

Vad krävs för rättvisa löner där erfarenhet och kompetens lönar sig?
– Om vården ska kunna kompetensförsörjas i framtiden så behöver vi få upp de mest erfarnas löner med minst 10 000 kronor på några år, säger Sineva Ribeiro.

Lönestatistiken 2016

Totalt hade Vårdförbundets medlemsgrupper som är anställda inom landsting och kommuner en procentuell löneökning på 3,7 procent 2016, vilket var mer än "märket" inom industrin som låg på 2,2 procent, men mindre än 2015 då löneökningarna i genomsnitt låg på 4,4 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida