Biomedicinska analytiker. Kräver lön för sitt ökande ansvar

Mer ansvar — men sällan högre lön. Bland biomedicinska analytikerna ökar kravet på att få ersättning för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Biomedicinska analytikerna vid fysiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har tröttnat på att inte få gehör för sitt krav på löner som motsvarar ansvaret som de har. I ett brev till landstingspolitikerna kräver de högre löner.?

— Nu tar vi inte på oss mer ansvar förrän vi också får betalt för det, säger Carl-Magnus Arvidsson, en av de biomedicinska analytiker som står bakom brevet.??

Runt om i landet upplever hans kolleger samma sak.?

I Skåne har biomedicinska analytiker tagit över arbetsuppgifter inom klinisk patologi som tidigare utfördes av läkare.?

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg utför biomedicinska analytiker neurografi och andra undersökningar som gör att köer kortas och läkarna får mer tid till annat.?

På Danderyds sjukhus i Stockholm utbildas de i att tolka långtids-ekg för att avlasta läkarna.?

Alla upplever det som utvecklande och intressant och tycker att det känns roligt att få mer ansvar. Samtidigt finns en besvikelse, för hittills har det inte resulterat i några större löneökningar.?

— Vi har diskussioner med ledningen, men det har varit trögt att få gehör, berättar Maria Jansson som är biomedicinsk analytiker vid Danderyds sjukhus.?

Carl-Magnus Arvidsson i Norrköping känner sig kluven inför det nya sifferlösa avtalet som Vårdförbundet nyligen tecknade med arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.??

— Landstingsledningen har tidigare inte visat att de vill satsa på bättre löner och arbetsvillkor för personalen, så vi har inte mycket hopp nu heller. Samtidigt kanske det här är chansen att visa upp sig och kunna få mer än vad ett centralt avtal hade kunnat ge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida