BLEKINGE: Kommunerna med på att diskutera processen

30 oktober 2008

I fem av Blekinges sex kommuner blir lönebildningsprocessen en integrerad del av samverkansprocessen. I Karlshamns kommun höjs lönerna dessutom med minst tio procent på två år.

– Vi har haft mycket diskussioner med kommunerna om den kunskap som våra medlemmar tillför verksamheten utifrån det centrala avtalet från i maj, säger ordföranden Annika Wåhlin.

Insikten har varit låg och förståelsen dålig när det gäller detta. Särskilt nöjd är Annika Wåhlin nu med att två av de fem kommunerna har gått med på att tillsätta partsgemensamma grupper för att utveckla den lokala lönebildningsprocessen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida