Budkavle i Värmland i protest mot lönebudet

Budkavle i Värmland i protest mot lönebudet
Eva Strandh, Vårdförbundets ordförande i Värmland. Foto: Jan Thomasson

Nu är det nog, vi kräver en rimlig ersättning för vårt arbete! Så här sägs det i den budkavle som Vårdförbundet i Värmland nu har startat för att få landstingsledningen att höja sitt lönebud.

6 september 2007

Missnöjet med lönen är starkt bland Vårdförbundets medlemmar i Värmland. De senaste åren har den genomsnittliga löneökningen varit obetydligt över två procent.

Många medlemmar har under den senaste tiden hört av sig till Vårdförbundet och protesterat mot det lönebud som landstinget lagt i årets förhandlingar.

– Vi har visserligen i förhandlingarna lyckats höja budet från det ursprungliga 2,0 procent till 3,5, men det är fortfarande alldeles för lågt med tanke på medlemmarnas löner, säger Eva Strandh, Vårdförbundets ordförande i Värmland (bilden).

Medlemmarnas protester har uttryckts på många olika sätt. Så här har det bland annat låtit:
”Diskriminerande av arbetsgivaren att komma med ett sådant bud, med argumentet att det inte finns pengar till något större utrymme.”
”Det har blivit en vana för landstinget att sjuksköterskorna ska rädda ekonomin varje år.”
”Vi är aldrig värda något. Det kvittar om det är högkonjunktur, lågkonjunktur eller om sparbeting råder eller ej.”
”Närmast upprorsstämning. Tragiskt att behöva byta arbetsgivare för att få upp lönen”.

Protestlistor på alla arbetsplatser

För att visa landstingsledningen hur stort missnöjet är har Vårdförbundet startat en budkavle. Förbundets förtroendevalda i landstinget har fått listor att sätta upp på alla arbetsplatser. Tanken är att medlemmarna ska skriva sitt namn på listorna och att de sedan ska skickas in till förbundet. På listan står det bland annat: ”Vi har fått större och större ansvar, samtidigt som löneutvecklingen varit lägre än i samhället i stort, så låg att den för många till och med inneburit reallönesänkningar. Nu är det nog, vi kräver en rimlig ersättning för vårt arbete!”

Alla listor kommer sedan att lämnas över till landstingsledningen vid det medlemsmöte som Vårdförbundet kommer att ha i Karlstad den 20 september.

– Landstingsdirektören Tore Olsson har sagt att han ska komma. Vi hoppas att några politiker också deltar, säger Eva Strandh, som räknar med att många medlemmar ska komma dit och lyssna och ställa frågor till landstingsledningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida