DALARNA. Avtalet klart

2 januari 2009

Minst 4,5 procent i genom-snitt. Det får Vårdförbundets medlemmar i Dalarna i löne­höjning för 2008. Just när det gäller procentsatsen är arbets­givaren och facket oense. Annars är Stefan Larsson, ordförande för Vårdförbundet i Dalarna, nöjd med flera delar i överenskommelsen, som det har tagit mycket lång tid att nå.

Lönenivån för medlemmarna ska fortfarande ligga över genomsnittet för landets landsting. Första linjens chefer ska få mer, liksom de som arbetat länge i sina yrken. Barnmorskorna prioriteras.

Lönerna för 2008 gäller från den 1 juni, första utbetalningen kommer i februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida