Danska kvinnor har jobbat klart för i år

Danska kvinnor har jobbat klart för i år
I Sverige infaller kvinnornas sista arbetsdag om mindre än två veckor. Här är lönegapet drygt 14 procent mellan män och kvinnor.

Kvinnor tjänar mindre än män. Därför borde kvinnorna — i rättvisans namn — ha arbetat klart för i år. Tanken förs fram av danska fackföreningar som dragit igång kampanjen ”Kvinnornas sista arbetsdag”.

3 november 2011

I Danmark är den genomsnittliga skillnaden mellan män och kvinnors löner 18 procent. Alltså borde kvinnor jobba 18 procent mindre än männen per år. Så resonerar ett antal danska fackföreningar som räknat ut att de danska kvinnornas sista arbetsdag inföll i fredags.

Ingen självklarhet

Kampanjen, som hittills fått nästan 25 000 anhängare på Facebook, leker med det faktum att det fortfarande finns så många frågetecken kring lönegapet mellan könen.

”Löneskillnaden mellan män och kvinnor hänger ihop med att män och kvinnor arbetar i olika yrken, på olika positioner och i olika branscher. Men ingen statistiker har kunnat förklarar varför kvinnor och män har så olika roller på arbetsmarknaden. Inte heller varför lönerna är så olika i mans- och kvinnodominerade branscher”, går det att läsa på kampanjens hemsida.

Svenskt lönegap

Utan hänsyn till yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid är löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige drygt 14 procent. Utifrån de danska fackföreningarnas resonemang innebär det att svenska kvinnor bör göra sin sista arbetsdag för i år den 14:e november, alltså om mindre än två veckor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida