Demonstration för högre löner i Stockholm

Ska det inte löna sig med utbildning? Har inte erfarenhet ett värde? Är dagens löneskillnad mellan Vårdförbundets medlemmar och undersköterskorna riktig?

Det här var några av frågorna till Stockholms personallandstingsråd Maria Wallhager (fp) vid den demonstration som Vårdförbundet i Stockholm genomförde nu på eftermiddagen utanför landstingshuset i samband med landstingsfullmäktiges ordinarie sammanträde.

Maria Wallhager, själv distriktssköterska, gav inga direkta löften när hon tog emot demonstranterna. Hon förklarade dock bland annat:

Utbildning måste löna sig

* att utbildning måste löna sig. Den löneskillnad som finns i dag mellan sjuksköterskor och undersköterskor är för liten, sade hon.

* att erfarenhet är viktig och att de som stannar längre på en arbetsplats måste kunna ha en löneutveckling. Erfarenhet är också en form av utbildning, ansåg hon.

* att landstinget måste bli bättre på att följa det individuella avtalet. Löneskillnaderna mellan enskilda måste öka och det måste finnas riktiga lönesamtal mellan medarbetare och chef.

Samma svar som tidigare

Vårdförbundets ordförande Ulla Althin sa efteråt att det inte skiljde sig så mycket mellan Maria Wallhagers svar och vad hennes företrädare i den förra politiska ledningen har sagt tidigare.

– Mycket låter bra, men vi vet ju inte vad det sedan innebär i handling, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida