DRAGKAMPEN OM PROCENTEN

Arbetsgivarna säger att lönerna 2007 ökade med 4,3 procent, Vårdförbundet 3,5. Båda siffrorna är riktiga; skillnaden beror på att man använder statistiken olika.

30 april 2008

Eftersom arbetsgivarna bara räknar med dem som hade, i princip, samma jobb 2006 som 2007 säger de att lönerna 2007 ökade med 4,3 procent. Vårdförbundet räknar alla medlemmar båda åren; då blir siffran 3,5 procent. Att den blir lägre beror grovt sagt på att det har tillkommit nyanställda med lägre lön, medan de som gick i pension hade nått sitt lönemässiga tak.

Oavsett hur man räknar måste man hålla i minnet att dessa siffror är riksgenomsnitt. Det är mycket olika från landsting till landsting. Dessutom är det skillnad mellan olika arbetsplatser inom ett landsting eller en kommun. Slutligen gör den individuella lönesättningen att det skiljer från person till person.

För Landstingen blev löneökningarna för Vårdförbundets medlemmar 3,6 procent (kommunernas 2,9 procent drar ned det totala genomsnittet med en tiondel). Siffran omfattar både de avtal som träffats och de löner som har ändrats på annat sätt (kallas löneglidning).

Bästa utfallet 2007 hade landstinget i Blekinge, där den genomsnittliga löneökningen var 7,2 procent. Men avtalet i Blekinge var ett tvåårsavtal. Det betyder att Vårdförbundet redan i fjol fick ut löneökningen också för 2008. Även om det inte går att säga att halva löneökningen gäller för i år, blir utfallet för 2008 sannolikt mycket lågt.

Ytterligare tre landsting, Sörmland, Kalmar och Norrbotten, slöt tvåårs-avtal förra året. De ligger också i topp i statistiken, Sörmland är tvåa med 6,8 procent och Kalmar trea på 6,5 procent. Men också Västra Götaland med 5,5 och Jönköping med 4,9 – båda med ettårsavtal – tillhör de landsting där löne­ökningarna var störst.

I botten ligger Uppsala på 1,1 procent och Västerbotten med 1,8 procent. Uppsalas siffra är extremt låg. Ett skäl till det är att antalet chefer minskade kraftigt under året (från 303 till 142). Räknar man bort cheferna ur statistiken hamnar Uppsala på mer normala 2,6 procents löneökning – lågt förvisso, men inte extremt lågt. Räknat på samma sätt kravlar sig också Västerbotten över 2-procentstrecket och hamnar på 2,2 procent.

Under genomsnittet hamnar Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. I Örebro läns landsting ökade lönerna precis som genomsnittet.

I kronor räknat har medlemmarna i genomsnitt fått 855 kronor mer i lön förra året; spannet sträcker sig från 1725 kronor för tvåårsavtalet i Blekinge till 259 kronor i Uppsala.

FOTNOT:

Denna redovisning bygger på uppgifter från skl:s och Vårdförbundets gemensamma lönestatistik och handlar om landstingens löner. Vi använder i denna artikel uppgifterna om lönerna för hela kollektivet landstingsanställda medlemmar i Vårdförbundet (alltså inklusive chefer/ledare).

Eftersom avtalen var kraftigt försenade i Värmland och Dalarna finns de inte med i detta sammanhang.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida