Lön

Erfarenhet lönar sig inte

Erfarenhet lönar sig inte
Mycket tyder på att erfarenhet och kompetens inte lönar sig för Vårdförbundets medlemsgrupper. Foto: Mostphotos

Förra året fick unga och mindre erfarna betydligt större lönepåslag än de sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor som varit länge i yrket.

29 maj 2017

I den senaste lönestatistiken för 2016 syns ett tydligt mönster: Erfarenhet och kompetens lönar sig inte för Vårdförbundets medlemsgrupper.

I samtliga yrken har medlemmar som är 55 år eller äldre fått mindre löneökningar både i kronor och procent än sina yngsta kolleger.

Yngst får mest

I den stora gruppen sjuksköterskor låg det genomsnittliga lönepåslaget på 1 212 kronor för de som är upp till 34 år, vilket motsvarar en löneutveckling på 4,56 procent. Sjuksköterskor som är 55 år eller äldre fick lönepåslag på i genomsnitt 1 061 kronor, vilket motsvarar en löneutveckling på 3,18 procent.

I lönestatistiken ingår specialister, vilket påverkar sifforna. Troligtvis fick de allmänutbildade sjuksköterskorna mindre och de specialistutbildade mer än vad statistiken visar.

Bland sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor har de yngsta medlemmarna haft de allra störst löneökningarna både i kronor och procent. Bland barnmorskor och biomedicinska analytiker har de yngsta störst löneutveckling i procent, medan åldersgruppen 35-44 år fått störst lönepåslag i kronor.  

”Det finns tydliga signaler på att erfarenhet och kompetens inte lönar sig för våra yrkesgrupper”, skriver Vårdförbundet i sin egen analys av lönestatistiken.

Följer inte avtalet

Resultatet går emot det löneavtal som Vårdförbundet tecknat med Sveriges kommuner och landsting, SKL, där kommuner, landsting och regioner lovat att öka lönespridningen och skapa förutsättningar för att kunna göra lönekarriär.

I löneavtalet står det uttryckligen att specialistkunskap och kompetens ska visa sig på lönekontot.

Men verkligheten ser annorlunda ut. När Stockholms sjuksköterskestudenter under våren gick ut med att de kräver minst 30 000 i ingångslön var ett av deras argument att de måste lägga sig högt från början eftersom de vet att deras ökade kunskap och erfarenhet inte kommer att löna sig.

Dålig livslön

Och det är så det ser ut i dag. Enligt den livslönerapport som Vårdförbundet publicerade i mars i år ökar en sjuksköterska sin lön med i genomsnitt 40 procent under ett helt yrkesliv, medan andra jämförbara yrkesgrupper fördubblar sin lön under samma tid.

För de sjuksköterskestudenter som får chansen att gå in i yrket med en lön på 30 000 skulle en 40-procenting livslöneökning ge en lön på motsvarande 42 000 kronor vid pension.

Viktigt med lönekarriär

Möjligheten att göra lönekarriär är viktig, inte bara för enskilda anställda utan också för att med hjälp av lönen som verktyg driva fram utveckling i vården, skapa motivation och inte minst för att kunna rekrytera och behålla personal.

Arbetsgivarna har länge lovat att öka lönespridningen. Men trots hotande kompetenskris i hela vården fortsätter lönebilden att vara extremt sammanpressad för Vårdförbundets medlemsgrupper, visar den senaste partsgemensamma lönestatistiken för 2016.

Hur mycket fick din åldersgrupp och yrkesgrupp mer i lön?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida