Extra lönesatsning på Vårdförbundets medlemmar i Halland

Landstinget i Halland kommer i år att göra en extra lönesatsning på Vårdförbundets medlemmar inom den slutna vården.

9 februari 2007

Satsningen, beslutad av landstingsstyrelsens arbetsutskott, innebär att landstinget satsar två och en halv procent på Vårdförbundets medlemmar, utöver vad som finns i potten i den ordinarie förhandlingen.

– Det innebär att våra medlemmar inom den slutna vården kommer att få dela på minst fyra och en halv procent, säger Gunnel Persson, Vårdförbundets ordförande i Halland.

Hon är naturligtvis mycket glad över satsningen.

– Vi har under hela 2006 genom uppvaktningar och olika kontakter försökt få landstingsledningen och politikerna att förstå hur låga löner medlemmarna har. Beslutet om satsningen känns därför som att vårt budskap har gått hem, säger hon.

Men, säger hon, det innebär inte att hon är helt nöjd.

– Även om den här satsningen är bra, är den ändå bara ett steg på vägen för att våra medlemmar ska få en rättvis lön, säger hon.

Lättare att rekrytera med högre löner

Rune Lejon är personaldirektör i Halland och han säger att satsningen är viktig.

– Suksköterskorna har löner jämfört med på andra platser i landet och vi behöver höja lönerna för att kunna rekrytera i framtiden, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida