Få svar i utredning om specialist­sjuksköterskorna

En statlig utredning skulle visa hur specialist­sjuksköterskorna kan bli fler. Men Vårdförbundets Anna—Karin Eklund tycker att resultatet är tunt.

27 oktober 2010

Den 13 oktober överlämnades behörighetsutredningen till socialminister Göran Hägglund (KD). En uppgift var att ge förslag på hur fler kan lockas att vidareutbilda sig och Vårdförbundet hade hoppats på flera konkreta förslag kring exempelvis hur andelen specialister kan öka i vården och vem som ska betala utbildningen. Men på de flesta punkter hänvisar utredningen tillbaka till arbetsmarknadens parter.?

— Det är ett bra bakgrundsmaterial med många intressanta synpunkter. Trots det har utredaren inte några skarpa förslag på hur vi ska få fler specialistsjuksköterskor i vården, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.??

När det till exempel gäller att låta sjuksköterskor specialistutbilda sig efter läkarnas modell, ställer sig utredningen kallsinnig. Det måste i så fall utredas vidare. Samma sak med kraven på att enbart specialistsjuksköterskor ska få arbeta inom vissa områden och att öka andelen specialist­utbildade sjuksköterskor i vården — utredningen hänvisar till att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Utredaren konstaterar också att lönefrågan ska regleras mellan arbetsmarknadens parter.?

— Under vägen har vi fått signaler om att utredaren Ann-Christin Tauberman tyckte att det var konstigt att utreda villkoren för specialistutbildningen. Hon har hela tiden ansett att det är parternas ansvar. I så fall menar hon också att samhället inte har något ansvar för att vi har rätt antal specialistsjuksköterskor inom vården, säger Anna-Karin Eklund, som anser att det krävs ett samlat nationellt ansvar för specialistutbildningen.??

Utredaren har haft flera uppgifter och här är några av förslagen:?

  • Inga fler yrkesgrupper får legitimation. I dag finns 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården och det räcker, anser utredaren. Idén om att även cytodiagnostiker skulle få legitimation skrotas alltså. ?
  • Mer flexibel specialistutbildning. Högskoleverket får ett nytt uppdrag att se hur samarbetet mellan läro­säten och vårdgivare kan utvidgas och bli bättre. Uppdraget ska utföras i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL. ?
  • Inrätta ett alternativmedicinskt register. Det ska bli tydligare för allmänheten vad som räknas till hälso- och sjukvård. Därför ska ett nytt register hos Konsumentverket upprättas över dem som utövar alternativa behandlingsformer och som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För att få registrera sig måste man vara medlem i en yrkesorganisation. En ny lag ska reglera vad som gäller för registret och vilka begränsningar utövarna omfattas av. Läkarförbundet är mycket kritiskt och menar att registret kan uppfattas som ett godkännande av oveten­skapliga behandlingsmetoder.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida