Hägrande delpension får ofta avslag

Pensionsavtalet gör det möjligt att få delpension. Men det är ytterst få som får sin ansökan beviljad.

Kristina är sjuksköterska och har precis fyllt 60 år. Hon känner att hon inte orkar lika mycket som tidigare och funderar på att gå ned i tjänstgöringsgrad. Därför tar hon kontakt med Vårdförbundet och får där information om den nya möjligheten i pensionsavtalet, att söka partiell särskild avtalspension, det som i dagligt tal kallas delpension. Hon får också ett namn att kontakta hos landstinget.

Men när Kristina ringer dit kommer överraskningen. Beskedet från tjänstemannen är nämligen kort och bestämt: »I vårt landsting beviljas ingen partiell särskild avtalspension.«

– Jag har fem år kvar till ordinarie pension och känner att jag inte orkar längre, så jag blev mycket besviken över beskedet, berättar sjuksköterskan vi kallar Kristina.

Det besked som hon och andra Vårdförbundsmedlemmar i hennes landsting har fått är ingenting unikt. En rundringning som Vårdfacket har gjort (se nästa sida) visar att flera landsting är restriktiva. I Södermanland och Östergötland är det blankt nej och i andra, till exempel Västernorrland och Västra Götaland, säger arbetsgivaren att beviljandet av ansökningar ska ske mycket restriktivt. Tydligt är också att besluten bara får tas på central nivå, till exempel hos personaldirektören.

Margot Bergman är Vårdförbundets ordförande i Södermanland. Hon är upprörd över landstingets inställning. Inte minst utifrån att den politiska majoritet som styrde landstinget före valet förra året lovade att titta på arbetstiden för äldre medarbetare. Det gäller inte längre. I stället hänvisar arbetsgivaren till pensionsavtalet, berättar hon.

– Men när medlemmar sedan ansöker om partiell avtalspension blir svaret att den punkten i avtalet inte är aktuell, säger Margot Bergman.

Det stora undantaget är Blekinge. Landstinget där är positivt. Hittills har alla ansökningar som kommit in centralt till landstinget beviljats, totalt rör det sig om 15-20.

– Arbetsgivaren har sagt att det finns pengar. Genom att låta anställda gå ned i arbetstid anser ledningen att man både kan skynda på ett generationsskifte och behålla personalens kompetens, berättar Annika Wåhlin, Vårdförbundets ordförande i Blekinge.

Annika Åhlin är ansvarig för pensionsfrågan på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, skl. Hon säger att det här är en fråga som landstingen och kommunerna själva bestämmer över.

– Det är en möjlighet, inte en rättighet. Arbetsgivaren bestämmer själv om en ansökan ska beviljas. Även om skl har skrivit på det centrala avtalet kan skl inte gå in och tala om hur det ska vara.

Tanken i avtalet är enligt Vårdförbundet att varje fall ska bedömas individuellt. Inte att en arbetsgivare ska ha en policy att säga nej utan bedömning. Annika Åhlin håller med om den bedömningen, men säger att det bara är de lokala arbetsgivarna som kan avgöra, till exempel om det finns pengar eller vilken kompetens som behövs.

Annika Åhlin säger att arbetsgivarna tidigare, för att kunna föryngra, har varit mer generösa med att bevilja liknande pensionsansökningar.

– Trenden nu är att de är mindre benägna att säga ja. Orsaken är ofta att de tycker att det kostar för mycket, säger Annika Åhlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida