Halland till politikerna efter lågt lönebud

Nivån är för låg. Därför går Vårdförbundet till politikerna och frågar om de står fast vid sina vallöften.

18 december 2008

Vårdförbundet Halland har haft en första överläggning med de förhandlande tjänstemännen i landstinget. Men från Vårdförbundets sida blev man inte nöjd med det förslag de hade att komma med, utan skrev till politikerna i landstinget och påminde om löftena i valrörelsen 2006.

– Alla politiska partier lovade att vi skulle göra en förflyttning av lönenivån mot medianen i landet, berättar Annelie Ekengren Eliasson, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning Halland.

Låga löner i Halland

Då ska man veta att lönerna inom den halländska vården tillhör de allra lägsta i landet. För något år sedan ökade de dock så pass att Halland lämnade jumboplatsen.

– Nu är vi rädda att det bud vi har fått skulle komma att innebära att vi halkar nedåt igen. Vi är jättemissnöjda! säger Annelie Ekengren Eliasson.

Halkar efter en procent

De landsting som nu ligger efter Halland i löneligan har träffat tvååriga överenskommelser på runt 10 procent. Utfallet av överenskommelsen för 2008 i Halland hamnar på 5,2 procent.

Tillsammans med budet på 4 procent för 2009 skulle det innebära att lönerna under tvåårsperioden bara ökade med strax över 9 procent i Halland – och landstinget skulle halka efter i löneutvecklingen igen.

Ettårigt avtal

Något tvåårigt avtal var aldrig aktuellt i Halland. Vårdförbundet hoppades att tätare löneöversyner skulle leda till snabbare löneökning.

– Sett så här med facit i hand och med hänsyn till den ekonomiska krisen hade det kanske varit bättre om vi hade satsat på en tvåårig överenskommelse, medger Annelie Ekengren Eliasson.

Samtidigt tycker hon inte att den ekonomiska krisen ska drabba sjuksköterskorna.

– Halland räknas ju ändå som ett av de rikaste landstingen i landet!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida