Högt lönepåslag i kommunen med lägsta sjuksköterskelönerna

Högt lönepåslag i kommunen med lägsta sjuksköterskelönerna
Lena Artaedius, styrelseledamot i avdelningen i Västerbotten, anser att de är på rätt väg när det gäller löneutvecklingen i Bjurholm.

I Bjurholms kommun har sjuksköterskorna haft landets lägsta löner. Nu har arbetsgivarna lyssnat på argument om hur viktiga sjuksköterskorna är för äldreomsorgen och gett den högsta löneökningen i hela Västerbotten.

12 december 2011

För ett år sedan skrev Vårdfokus om Bjurholm: landets minsta kommun med landets sämsta löner för sjuksköterskor. Så är det inte längre. Lönerevisionen, som nyligen blev klar, visar att Vårdförbundets sju sjuksköterskor i kommunen får fyra procents löneökning.

Lena Arctaedius, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten, säger att de nu är på rätt väg.

– Fyra procent blev vi glada över. Fast det är klart att det kunde ha varit ännu högre, med hänsyn till att medlemmarnas lönenivå var ovanligt låg, säger hon.

Hade hoppats på mer

De förtroendevalda medlemmarna i Bjurholm hurrar inte. De hade hoppats på ännu mer. Men, säger Lena Arctaedius, det är en bra löneutveckling med hänsyn till att det totala utfallet för Västerbottens läns landsting, samt 15 kommuner, ligger på mellan 1,68 och 4 procent.

– Även om det kunde har varit ännu högre är vi ändå på rätt väg. Vi har fått i gång en dialog och lyckats nå fram till arbetsgivaren med våra argument. Nu förstår de bättre vilken kompetens sjuksköterskornas har och hur viktig den är inom äldreomsorgen.

Argumenten om sjuksköterskornas kompetens fick också viss draghjälp från tidningsartiklar och tv-program om landets minsta kommun med landets sämsta löneutveckling.

– Mediernas uppmärksamhet var en dålig reklam som kommunen inte gärna ville ha. Viss inverkan tror vi också att den allmänna debatten om kvaliteten i äldreomsorgen har haft, säger Lena Arctaedius.

Arbetet fortsätter

Även om avdelningen i Västerbotten är på rätt väg med beslutsfattarna i Bjurholm, så fortsätter det enträgna arbetet med att försöka få upp lönerna.

En annan kommun som länge låg långt ner på lönelistan var Vimmerby. Som Vårdfokus tidigare berättat lyckades sjuksköterskorna där i år få upp sina löner med i genomsnitt 5,3 procent medan specilistsjuksköterskorna fick hela 11 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida