I Norrbotten har den fackliga kampviljan väckts

Även i Norrbotten agerar Vårdförbundets medlemmar för högre löner. Idag har medlemmarna på Sunderby sjukhus utanför Luleå bjudit in tidningar och tv till ett möte om att de är trötta på sina dåliga löner.

18 mars 2008

Styrelseledamoten Linda Nilsson i Vårdförbundets avdelning i Norrbotten är glad över det nyväckta engagemanget.

– I eftermiddag har de bjudit in oss i styrelsen till ett möte på Sunderby sjukhus och efter mötet har de bjudit in representanter från medierna. Det kommer att handla om att synliggöra yrket och om att stoppa lönediskrimineringen, säger hon.

Medlemmar och styrelseledamöter i Norrbotten har också delat ut flygblad. Under helgen mötte de allmänheten i Luleå, Boden och Piteå och fick mycket stöd för sina krav.

– ”Har ni så dålig lön”, var en vanlig reaktion och många sa att de stödjer oss och de uppmanade oss att kämpa på, säger Linda Nilsson.

Flygbladsutdelningen i Norrbotten kommer att fortsätta tills avtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting är klart.

Debatter i lokalpressen

Även lokala tidningar som Norrbottenskuriren för ut medlemmarnas budskap. I debattartiklar slås fast: ”Framtidens vård fungerar inte utan oss” och: ”Sjuksköterskor utvecklar psykiatrin”.

– Den om psykiatrin är ett bra svar på kritik från regeringens psykiatrikoordinator som vid ett möte i Luleå sa att nyutexaminerade sjuksköterskor inte vet hur man tar hand om psykiatripatienter. Medlemmarna lyfter fram att det är märkligt att det ställs krav att nyutbildade sjuksköterskor ska klara sig utan introduktion och handledning när läkare får ha minst ett och ett halvt års AT-tjänstgöring, säger Linda Nilsson.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida