I Skånes hälsoval måste alla ha kollektivavtal

I Skåne kommer endast de vårdenheter som tecknar kollektivavtal att kunna ingå i systemet med vårdval. En seger, tycker Vårdförbundet.

? Jag är jätteglad. Vi har drivit den här frågan i alla upphandlingar men ständigt fått höra från arbetsgivaren att det inte går på grund av EG-direktivet, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Men EG-direktivet gäller bara vid direkta offentliga upphandlingar. I vårdvalet sker inga upphandlingar utan alla vårdgivare som uppfyller vissa grundläggande krav blir godkända och kan driva en verksamhet inom vårdvalssystemet, det som i Skåne döpts till Hälsoval Skåne.

Efter påtryckningar från såväl politiskt som fackligt håll beslutade därför närsjukvårdsberedningen vid sitt senaste sammanträde att ackrediterade vårdenheter är skyldiga att teckna kollektivavtal med berörda personalorganisationer.

I Region Skåne finns två olika hälsoval, ett för barnavårdscentraler (från och med 1 januari i år) och ett för vårdenheter (från och med 1 maj i år).

I det beslut som togs talas det enbart om vårdenheterna.

? På något sätt har vi i hastigheten förbisett barnavårdscentralerna. Nu är ju de flesta bvc knutna till en vårdenhet, men naturligtvis kommer vi att se över reglerna så att de blir heltäckande, säger Anders Wallner, chef för avdelningen för närsjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida