I Värmland höjs lönerna med i snitt 2 300 kronor

I Värmland höjs lönerna för Vårdförbundets medlemsgrupper med i genomsnitt 2 300 kronor enligt det tvåårsavtal som Vårdförbundet i dag tecknade med Landstinget i Värmland.

18 september 2008

Räknat på samtliga medlemmar innebär det nya avtalet en löneökning på 10,26 procent eller 2 300 kronor per medlem.

 Specialist- och funktionsutbildade får cirka 2 600 kronor medan övriga får cirka 2 000 kronor.

En extra satsning görs på biomedicinska analytikerna som får 2 300 kronor.

I de individuella löneförhandlingarna kan det bli mer för vissa, mindre för andra.

Eva Strandh, ordförande i Vårdförbundet i Värmland är inte nöjd med tempot i förändringen av lönebilden. Vårdförbundets krav var 15 procents löneökning på två år.

– Vi tycker att vi skulle haft mer i utrymme. Så är det alltid. Skulle jag ha varit nöjd så hade ribban varit för lågt lagd. Å andra sidan vet vi inte vad det faktiska resultatet blir. Det vet vi först när förhandlingarna ute på enheterna har avslutats.

Redan i juni i år höjde arbetsgivaren lägstalönerna från 18 000 till 20 000 kronor per månad. Från den 1 mars i år höjs lägstalönerna i enlighet med det centrala avtalet till 21 100 kronor.

Avtalet är tvåårigt och innehåller ett löneöversynstillfälle under perioden 1 juni 2008 till 31 mars 2010.

Utöver avtalet har arbetsgivaren ensidigt beslutat att föra in den extra timersättningen på 100 kronor som hittills betalats ut vid nattarbete i grundlönen. Det innbeär att ersättningen fortsättningsvis även kommer att betalas ut vid semester, sjukdom och liknande.

För chefer och administratörer som är organiserade i Vårdförbundet har en särskild uppgörelse träffats som istället för ett tvåårigt avtal innebär två ettåriga avtal med årlig löneöversyn och retroaktivitet från 1 april. Här finns inga lönenivåer angivna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida