Ingen uppgörelse om lönerna i Västmanland

Årsmötet i Västmanland i går kväll lockade tre gånger så många deltagare som vanligt. Men stämningen fördystrades av beskedet att förhandlingarna med landstinget hade avslutats utan enighet om lönenivåerna.

26 september 2008

Vid tvåtiden i går eftermiddag meddelade landstinget och Vårdförbundet i Västmanland att de hade avslutat förhandlingarna. De var överens om vissa punkter, men inte om lönerna, vare sig de ordinarie löneökningarna eller hur man ska hantera ingångslönerna, som ju finns med i det centrala avtalet.

– Arbetsgivarna är inte beredda att synliggöra våra medlemmar så som de gjort i andra län, säger avdelningens nyvalda ordförande Jani Stjernström.

”Brandkårsutryckningar”

Hon och avdelningen tycker sig inte ha fått besked från arbetsgivarhåll om hur man ser på lönerna långsiktigt. Nu har landstinget sagt att man ska satsa på specialist- och funktionsutbildade. Enligt Jani Stjernström innebär det i klartext operation och anestesi.

– Det är femton sjuksköterskor som har sagt upp sig där. Nu hoppas väl arbetsgivaren att de ska ta tillbaka sina uppsägningar.

Men dessa ”brandkårsutryckningar” skapar frustration hos andra medlemsgrupper.

– Signalen blir ju att det bara är när folk säger upp sig som det händer något lönemässigt. Ska barnmorskor och andra börja ta till den taktiken nu? undrar Jani Stjernström.

Inte hoppfull

Hon låter inte särskilt hoppfull när hon kommenterar arbetsgivarens långsiktiga lönestrategi.

– Man kan ju alltid hoppas att de kommer med bättre förslag framöver. Men jag tror det inte.

Jani Stjernström valdes till ordförande för avdelningen efter Björn Gustafsson på ett ovanligt välbesökt årsmöte – 175 deltagare mot normalt ett femtiotal.

– Det kändes ändå bra. De som deltog på mötet uttryckte verkligen att de stöttar oss i arbetet lokalt för bättre löner, säger Jani Stjernström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida