”Inte meningsfullt att fortsätta förhandlingarna”

”Inte meningsfullt att fortsätta förhandlingarna”
"Ett kraftfullt varsel", sa Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Foto: Maria Ejd

Vårdförbundet har inte nått det resultat man har velat, och bedömer att det inte är framgångsrikt att fortsätta att förhandla.

4 april 2008

Det är enligt Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund skälet till att förbundet nu varslar om strejk hos tjugotalet arbetsgivare.

Både landsting och kommuner berörs. Omkring 3 500 av Vårdförbundets medlemmar tas ut i strejk. I de berörda länen handlar det om cirka tio procent av medlemskåren.

Anna-Karin Eklund anser att SKL, Sveriges kommuner och landsting, inte har tagit Vårdförbundets problembild när det gäller tillsvidareavtalet och den lokala löneutvecklingen på allvar. Därför är förtroendet hos Vårdförbundet lokalt mycket lågt på flera håll i landet.

Står kvar vid ursprungliga krav

Vårdförbundets står krav vid sina ursprungliga krav, vilket när det gäller nivåerna handlar om 1 700 kronor i månaden både 2008 och 2009, samt en lägstalön på 22 000 kronor.

– Det långsiktiga målet är att lönerna ska upp 5 000 kronor. Vi inser att det inte går att nå på en gång, men vi ser vårt bud som det första klivet till den nödvändiga värdeförändring som vi vill uppnå.

Kraftfullt varsel

Anna-Karin Eklund beskriver Vårdförbundets varsel som ”kraftfullt”.

– Vi hoppas att det ska vara vad som krävs för att kunna komma till tals med SKL.

Hon efterlyser bland annat en tydlig signal när det gäller de lokala förhandlingarna till landsting och kommuner.

– SKL har visat att de kan peka med hela handen förr, till exempel när det gällde arbetstidslagen. Vi hoppas de kan göra det igen.

Hoppas på allmänhetens stöd

Anna-Karin Eklund är medveten om att tredje man drabbas vid en konflikt, men framhåller att strejk är en av de möjligheter som står till buds också för Vårdförbundet på svensk arbetsmarknad.

– Vi har varit i konflikt förr, och aldrig anklagats för att våra åtgärder skulle vara samhällsfarliga, säger hon också.

Hon hoppas också på allmänhetens stöd och pekar bland annat på de undersökningar Vårdförbundet har gjort.

– Allmänhet och politiker värderar de insatser våra yrkesgrupper gör högre än den lön vi får.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida