»Jag tror att de har förståelse med tanke på ekonomin«

Landstingets personalchef i Värmland, Gunnar Blomquist, håller med om att Vårdförbundets medlemmar har halkat efter lönemässigt de senaste åren.

Varför?

– Kommunals avtal med centralt fastlagda högre lönehöjningar och den dåliga ekonomin i landstinget är två viktiga orsaker till att Vårdförbundet har fått mindre.

De senaste fyra-fem åren har lönehöjningarna varit drygt två procent. Ser landstinget två procent som ett tak?

– Avtalet säger att det ska vara minst två procent, men vår extremt dåliga ekonomi har inte möjliggjort så mycket mer.

Blir det ytterligare ett år med lönehöjningar kring två procent för Vårdförbundets medlemmar?

– Det kan jag inte svara på nu. Vi måste utgå från landstingets ekonomi.

Hur tror du att de skulle reagera i så fall?

– Det beror på omvärlden. Ser de att andra grupper inte får mer och att inflationen inte ökar så tror jag att de har förståelse för detta med tanke på landstingets ekonomi, säger Gunnar Blomquist.  

Är lönespridningen bra i Värmland?

– Nej, vi skulle både vilja ha en bättre löneutveckling och en större lönespridning för Vårdförbundets medlemmar och att anställda med högskoleutbildning ska få betalt för det. Vi strävar åt det hållet, men har inte nått vårt mål. 

Är 21 800 kronor en skälig lön för en sjuksköterska som har arbetat i 36 år?

– Det är ett exempel på det jag säger, att vi har en för dålig löneutveckling.

Det är ett individuellt avtal och lönekriterier har tagits fram. Ändå får alla ofta lika stor lönehöjning – vad tycker du om det?

– Många gör ett bra arbete och det är viktigt att klinikerna analyserar det. Och självklart ska det påverka vars och ens lön.

Vad gör du för att cheferna ska följa det individuella avtalet?

– Under tre år har vi utbildat våra chefer och i år är målet att alla anställda ska ha ett lönesamtal med sin chef. Vi arbetar hårt för att det ska bli en ökad lönespridning.

I år får kostnaderna öka 1,9 procent har landstinget bestämt. Hur mycket går till höjda löner?

– Det vet vi inte ännu. Först när alla avtal är klara kan vi fatta något beslut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida