Karolinska. Sänkt inkomst lagom till sommaren

Sjuksköterskor på 29 arbetsplatser på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm riskerar att få flera tusen kronor mindre på lönekontot varje månad. ?

2 februari 2011

Orsaken är nya regler för ob-ersättning. Eftertvå års förhandlande har Vårdförbundet skrivit under ett nytt avtal som ersätter en lokal poängmodell som sagts upp av arbetsgivaren.

Den gamla modellen var rörlig. Arbetspass som var svåra att bemanna gav högre lön och ju mer du tjänade, desto större blev extraersättningen. I den nya modellen är ersättningarna för ob fasta. I praktiken leder det till inkomstsänkningar för omkring 1 400 sjuksköterskor och undersköterskor.?

Nattarbetande drabbas hårdast med sänkningar på flera tusen kronor.?

— Lönen är ett kvitto på att man gör ett bra arbete. Det är mycket upprivna känslor här, säger Emma Askestad, sjuksköterska på hjärtintensiven i Huddinge utanför Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida