Kronoberg: Prioriterade grupper får minst 2 800

Medlemmar anställda i Västra Götalandsregionen får i år en minsta genomsnittlig löneökning på cirka 1 300 kronor.

3 oktober 2008

De närmaste 1,5 åren får Vårdförbundets medlemmar i landstinget i Kronoberg en löneökning på i snitt minst tio procent. För de allra flesta betyder det nya avtalet minst cirka 2 000 kronor i snitt, förutom för de prioriterade grupperna: barnmorskor, intensivvårds-, operations- och anestesisjuksköterskor. De får ett lyft på i genomsnitt 2 800 till 2 900 kronor. Från och med den 31 mars nästa år höjs lägstlönen till 21 100 kronor.

? Det positiva är att höjningarna av lägstlönerna inte ingår i det generella påslaget på tio procent. Det gör det lättare att få till en lönespridning, säger Carina Hermansson, ordförande i avdelning Kronoberg.

Avtalet gäller från den 1 november i år till den 31 mars 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida